Skip to main content

Adatvédelmi tájékoztató

M15 Restaurant Kft.

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az M15 Restaurant Kft. (székhely: 1052 Budapest, Piarista köz 2. , cégjegyzékszám: 01 09 414349, a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.kiosk-budapest.hu oldalon megadott személyes adataimat a Meraki Marketing Kft. (székhely: 2096 Üröm, Kárókatona utca 46., Cégjegyzékszám: 13-09-083800, a továbbiakban: Adatkezelő) valamint a Rillgo Hungary Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 14., Cégjegyzékszám: 01-09-300833, a továbbiakban: Adatkezelő) piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje és ennek során részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön. Az Adatkezelők kijelentik, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használják, illetve azokat csak e cél elérése érdekében továbbítják, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Fontos tudnivalók
A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak. Az érintett az info@kiosk-budapest.hu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Az Adatkezelők megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsák az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállaló részére is előírja.
Záradék

Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat az Adatkezelők piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából kezeljék és tárolják. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

Az www.kiosk-budapest.hu -ot üzemeltető M15 Restaurant Kft. eleget tett az adatvédelmi nyilvántartásba vételt érintő kötelezettségének, az adatkezelési tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára a megfelelő formában eljuttatta.

Szolgáltató adatai
Ügyfélszolgálat elérhetőségei

NYITVA TARTÁS

Hétfő – Szerda 12:00 – 23:00
Csütörtök – Péntek 12:00 – 24:00
Szombat – 12:00 – 24:00
Vasárnap – 12:00 – 23:00

Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy a konyhánk 16:30-17:30 között nem üzemel, ennek értelmében ez idő alatt ételeket nem szolgálunk fel az étteremben és a házhozszállítás is szünetel.
A konyhánk minden nap 22:00-kor zár.
© M15 Restaurant Kft. Minden jog fenntartva.
Made with ♥ by Meraki.